+31 (0)70-2153250

The Great Migration – Migratie van gnoes en zebra’s

De migratie van duizenden zebra’s en gnoes is op bepaalde tijden een spektakel en het is dan ook een unieke belevenis om hier getuige van te zijn. Zebra’s en gnoes zijn altijd op zoek naar groene grasvlaktes en deze groene gronden zijn weer afhankelijk van de regens. De migratie wordt dan ook getriggerd door de regens en is daarom moeilijk te voorspellen. Toch is er een redelijk vast patroon:
• december – maart: Na de korte regens in november/december wordt de vruchtbare grond in het zuidoosten (Ndutu) een paradijs voor grazers. Dit is dan de ideale plek om de migratie van gnoes en zebra’s te zien. In februari volgt daar dan een geboortegolf van jonge gnoes. Ook voor roofdieren is dit dan ook een periode van overvloed.
• april – mei: De maanden van de zgn. lange (en heftige) regens. De grasvlaktes van Ndutu zijn dan inmiddels kaal en de regens zorgen dan dat het de westelijke corridor aantrekkelijker is. De kuddes verplaatsen zich in april langzaam in westelijke richting. In mei volgen de inmiddels enorme kuddes de regens op zoek naar vers gras. De kuddes verplaatsen zich in noordelijke richting. Het gebied rondom de Moru kopjes en ten westen van Seronera is overspoeld met gnoes. Ook kuddes zebra’s en gazelles sluiten zich aan bij de migratie.
• juni: In juni splits de kudde zich op. Een klein deel migreert vanaf Seronera in noordelijke richting, maar het merendeel trekt in noordwestelijke richting. De kuddes verzamelen zich aan de zuidoever van de Grumeti rivier. De aantallen nemen toe en de drang om de rivier over te steken wordt groter. De oversteek is hier meestal minder spectaculair dan de Mara rivier, maar de krokodillen doen zich ook hier tegoed aan dit feestmaal.
• juli – augustus: De kuddes bevinden zich in het noorden van de Serengeti. Ze verspreiden zich over het Grumeti Reserve en Ikorongo of migreren richting Lobo in de Serengeti. De eerste kuddes maken in juli al de oversteek naar de Masai Mara in Kenia. Het merendeel arriveert echter in augustus in de Mara. Hiervoor moeten ze de Mara Rivier over en dit levert vaak spectaculaire beelden op.
• september – oktober: De kudde grazen op de vlaktes van het Masai Mara Game Reserve in Kenia. Oktober kenmerkt het einde van het droge seizoen in de Serengeti. In de Masai Mara is er nog steeds voldoende water. De eerste kuddes trekken al wel in zuidelijke richting.
• november: Alle gnoes en zebra’s migreren in zuidelijke richting terug naar de Serengeti. De enorme kuddes trekken door het westen van Loliondo en Lobo naar het zuidoostelijk deel van de Serengeti. Hier start de gehele migratiebeweging weer opnieuw.

Vraag ons team waar je het beste kan zijn als je ‘the migration’ mee wilt maken!